Oulun taidemuseon ikkunapuutarhan suunnittelevat ja toteuttavat näyttelyn aikana Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kouluttamat Ympäristöluotsit Oulussa ja Dodo ry:n paikallisaktiivi Oulussa. Kierrätysmateriaaleista, kasveista ja kasvilampuista koostuva windowfarm-puutarha on kehittynyt erityisesti kaupunkiviljelijöiden parissa viime vuosien aikana eri puolilla maailmaa.

Yhteisöllisten kaupunki ja taajamapuutarhojen rakentaminen ja ylläpitäminen on yksi työmenetelmä, jota Maaseudun Sivistysliiton hankkeessa Paikan tuntu – paikan identiteetti sovelletaan eri paikkakunnilla Suomessa. Syötävät puistot, aistipuistot ja erilaisten tonttien, joutomaiden, hylättyjen rakennusten ja tilojen haltuunotot tavoittelevat paikalle elämää ja kävijöitä, väliaikaista identiteettiä. Yhteisöllisesti suunniteltujen, toteutettujen ja ylläpidettävien tilateosten myötä joutomaasta tai välitilasta tulee uudenlaisen toiminnan myötä kokemuksellinen paikka.

Ympäristöluotsit

Ympäristöluotsit ovat ympäristöstä eri tavoin kiinnostuneita ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan muitakin mukaansa löytöretkille kotiseudun lähiluontoon ja uusiin ympäristöihin.

Ympäristöluotsit rohkaisevat tarkkailemaan elinpiiriä aistit herkkinä ja tarpeen tullen toimeenkin tarttuen. Ympäristöluotsin kanssa voi esimerkiksi suunnitella, miten adoptoidaan jokin lähiseudun kohde ja ryhdytään pitämään siitä yhdessä huolta.

Ympäristöluotsit voivat toimia esimerkiksi lapsi-, nuoriso-, seniori- tai erityisryhmien kanssa tai kyläyhdistysten ja järjestöjen parissa. Vertaistoimintaa voi tehdä myös omassa tuttavapiirissä tai naapurustossa.

Maaseudun Sivistysliitto järjestää ympäristöluotsitoiminnan esittelyjä ja valmennuksia vuosina 2014–2015 mm. Oulussa, Varkaudessa, Joensuussa ja Jyväskylässä. Oulussa Luotsikoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa (marraskuu 2014- huhtikuu 2015) Niina Jortikka, MSL.

Ympäristöluotsien valmentaminen on Maaseudun Sivistysliiton ympäristösivistyksellisen teeman keskeinen, koko maassa käytettävä työmenetelmä.

Dodo ry

Ympäristöjärjestö Dodo ry perustettiin vuonna 1995. Se käsittelee ympäristöongelmia yhteiskunnallisesti, mutta välttää turhia vastakkainasetteluita tarkastelemalla ympäristökysymyksiä laajasti ja eri näkökulmista. Yhdistys tarjoaa osallistumismahdollisuuksia uuden tekijöille tavoitteena monimuotoisuus luonnossa ja järjestön toiminnassa. Jäsenistön taustat ovat kirjavia: eri alojen asiantuntijat, maallikot ja innokkaat nuoret yhdistävät tietonsa ja taitonsa. Nykyisin Dodo toimii Oulussa, Lahdessa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä.

Näyttelyt:
Checkpoint Leonardo

Oulun taidemuseo
24.1.-15.3.2015

Ympäristöluotsit
www.paikantuntu.fi
www.msl.fi

Dodo ry
www.dodo.org