Heino

Timo Heino on helsinkiläinen kuvanveistäjä, joka on valmistunut Kuvataideakatemiasta 1989. Hänen valmisteilla oleva tohtorintyönsä ”Aineen olemuksesta materian muuntumiin” käsittelee aineellista maailmaa ja sen osana ihmisen olemassaoloa aineellisena, aistimellisena, ruumiillisena olentona.

Heino tutkii työssään prosesseja, joissa aineiden symboliikka sekä niihin liittyvät uskomukset, käsitykset ja käsitteet kytkeytyvät aineiden materiaalisuuteen ja jatkuvaan muutokseen moninaisten yhdistelmien osina. Hän valmistaa teoksensa usein kollaaseina eri ainesosien koosteista ja esineyhdistelmistä. Ne edustavat eräänlaisina kolmiulotteisina ”pysäytyskuvina” aineellisen maailman prosesseja, jotka ovat edelleenmuovautumisen alaisia.

Yöportieeri, Sylkäisty avaruus, Suun synnyttämä

Tässä näyttelyssä teemanani ovat ihmisten jättämät jäljet ja jätökset, jotka ilmentävät intiimillä, pienieleisellä tavalla heidän aineellista, ruumiillista, ajallista olemistaan. Yöportieeri koostuu tuhansista sormenjäljistä, jotka on kerätty ihmisiltä julkisissa tiloissa. Sylkäistyn avaruuden tähtitaivas muodostuu yhden ihmisen suun muokkaamista sadoista purukumeista. Purupihka, esihistoriallinen purukumi, on puolestaan muokkaantunut muotoonsa ihmisen suussa noin 5500 vuotta sitten.

Yöportieerin idea syntyi yökerhon naulakon narikkalappujen muodostamasta rytmiikasta. Yöportieerin lapuissa numerot on vaihdettu sormenjälkiin, joita käytetään muuttumattomina ja yksilöllisinä tunnisteina erilaisissa sovellutuksissa, tietokannoissa ja rikostutkinnassa. Teos herättää kysymyksiä identifikaatiosta, samaksi tai itseksi tunnistautumisesta sekä kontrollijärjestelmien jatkuvasta lisääntymisestä, mutta sormenjäljet voi myös nähdä herkkinä, yksilöllisinä ja hauraina olemassaolon jälkinä.

Sylkäisty avaruus koostuu ystäväni pureskelemista nikotiinipurukumeista, jotka olen sommitellut musteella maalaamaani planetaarioteltan kupoliin tähtitaivaan muotoon. Lopputulosta voisi kutsua vaikkapa riippuvuuden synnyttämäksi maailmankaikkeudeksi. Pyrin myös fuusioimaan erilaisia etäisyyksiä: suun sisäisyys ja purukumien arkinen jokapäiväisyys symboloivat samanaikaisesti avaruudellista, ulkoisiin taivaankappaleiseen assosioituvaa äärettömyyttä, kaukaista ja tavoittamatonta välimatkaa.

Suun synnyttämä -teoksessa rakensin pienelle purupihkalle oman valotasolla varustamani vitriinin. Koivutervaista purupihkaa on käytetty esihistoriallisella ajalla purukumia vastaavana nautintoaineena. Samoin kuin pureksitut purukumit, se on esineenä hyvin intiimi. Se on suun muokkaama esine, jonka yksilöllinen muoto on syntynyt pureskeluprosessin tuloksena. Purupihkassa läheisyys, ihmiskehon suuontelon sisäisyys ja hampaiden painautumat yhdistyvät tuhansien vuosien ajalliseen etäisyyteen.

Näyttelyt:
Checkpoint Leonardo

Oulun taidemuseo
24.1.-15.3.2015

Luennot:
Aineellinen maailma
Oulun taidemuseo 24.1.2015 12.30-12.50

Työpajat:
Aineellinen maailma
Oulun taidemuseo 24.1.2015 14.00-15.15

Lisätietoa taiteilijasta:
www.timoheino.com