Terike Haapoja IN AND OUT OF TIME

Terike Haapoja  on helsinkiläinen kuvataiteilija ja teatterintekijä. Haapojalla on tutkinto sekä Kuvataideakatemiasta että Teatterikorkeakoulusta. Haapojan tohtorintyö “Kohtaamisen teknologioita” (Kuvataideakatemia, 2007-) käsittelee tieteen, teknologian ja ympäristöetiikan vaikutuksia taiteeseen.

Haapojan työn keskiössä on kokemuksellisen maailmasuhteen ja tieteellisen tiedon törmäys. Teoksissa uusi teknologia ja tieteelliset menetelmät toimivat välineinä elämän peruskysymysten; muistin, luontosuhteen, kuolevaisuuden ja kanssaolemisen pohdintaan. Haapoja soveltaa työssään laajasti uutta teknologiaa lämpökameroista, hiilidioksidimittareista videoon ja verkkotekniikkan.

Haapojan videoinstallaatioita ja tilateoksia on nähty laajalti yksityis- ja yhteisnäyttelyissä sekä festivaaleilla Suomessa ja ulkomailla. Haapoja luennoi aktiivisesti Suomessa ja ulkomailla tutkimukseensa liittyvistä kysymyksistä, ja on kirjoittanut artikkeleita mm. Taide-, Tanssi-, ja Teatterilehtiin sekä suomalaisiin ja kansainvälisiin artikkelikokoelmiin. Haapoja sai työstään Suomen Taideyhdistyksen Dukaattipalkinnon 2009, Finland Festivalsin Vuoden Nuori Taiteilija – nimityksen 2007. ja Suomen Valo- ja äänisuunnittelijoiden liitön SÄDE-palkinnon 2010.

In and Out of Time, videoistallaatio, 2005

Kun luontokappale kuolee, sen sisäinen aika lakkaa olemasta. Se ei koe aikaa, mutta siitä tulee muiden aikavirtojen kohde. Tämän vuoksi valokuvan aika viittaa aina katsojaan: toisen puuttuminen, valokuvan paljastamana, tekee katsojan tuskallisen tietoiseksi omasta olemassaolostaan. Kuolleen ruumiin kuvaaminen, kuten varhaiset valokuvaajat tekivät taistelukentillä ja hautausmailla, vahvistaa tätä poissaoloa. Toinen on kuollut, ja valokuvassa jopa kuolema on poistunut.

Kuitenkin, kuolema ajan olemattomuutena on vain yksi näkökulma. Aika ei pysähdy – vaan sen sijaan värikäs elämä jatkuu ruumiin sisällä. Mikrobien yhteisö elää edelleen, vuorovaikutus ympäröivän maailman kanssa jatkuu, kun kaasut ja orgaaniset yhdisteet pääsevät ruumiista. Muutos subjektiivisuudesta objektiksi on kuolemisen hetkeä paljon pidempi prosessi. Ruumiinvalvojaisten rituaali kuolleen ruumiin äärellä on ollut tapa elää tämän muutosvaiheen läpi.

Videoinstallaatio IN AND OUT OF TIME esittää juuri kuolleen vasikan diptyykin. Vasemman puoleinen kuva näyttää vasikan kuvan tavallisella videokameralla tallennettuna. Oikean puoleinen kuva näyttää saman vasikan kuvattuna infrapunakameralla. Videot on synkronoitu keskenään: kun vasikan ruumis viilenee, sen kuva hiljalleen katoaa infrapunakuvasta. Alkuperäinen seitsemän tunnin tallennusaika on näkyvillä videon aikakoodissa. Projisoinnin kesto on 4,5 tuntia.

Näyttelyt:
Checkpoint Leonardo

Jyväskylän taidemuseo
15.3.-28.4.2013

TR1 Taidehalli
17.8.-20.10. 2013

(Teoksen on Jyväskylän näyttelyyn tuottanut Live Herring)

Luento / Jyväskylä 22.3.2013:
Terike Haapoja:
Teknologia ja ympäristöetiikka taiteessa

Lisätietoa taiteilijasta:
www.terikehaapoja.net