Liisa Lounila: Popcorn, 2001, video.

Liisa Lounila (s.1976 Helsingissä) asuu Helsingissä ja on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2005. Siirtymät erilaisten ilmaisumuotojen välillä ovat olennainen osa Lounilan työtä. Käyttäen jokapäiväisiä esineitä, vaikuttavia visuaalisia tehokeinoja ja pieniä määriä populaarikulttuuria hän muistuttaa elämän unohtuneista yksityiskohdista ja ohikiitävistä hetkistä.

Työni liittyy sosiaalisten suhteiden, kaihon ja suurten odotusten ongelmiin ja joskus tragikoomisiin aspekteihin. Minua kiehtovat “elämää suuremmat” tunteet, kapinallisuus, tyhjyys, tiedostamattomat kokemukset ja se huoli mikä aiheutuu kyvyttömyydestä saavuttaa niitä.

Teokseni sijoittuvat valokuvan ja liikkuvan kuvan välimaastoon. Aiheiltaan ne liittyvät sosiaalisiin tilanteisiin tai ilmiöihin, joissa ollaan läsnä toimijoina, eikä ulkopuolisina tarkkailijoina. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi konsertit ja klubit, mutta myös henkilökohtaisempi kanssakäyminen. Teosten toteuttamiseen käytän erilaisia historiallisina pidettäviä tehokeinoja, joiden avulla kuvan katsomisesta on pyritty tekemään ylevämpi tai kokonaisvaltaisempi kokemus. Kuvasta tulee omien lainalaisuuksiensa mukaan toimiva uudenlainen maailma, johon katsoja kutsutaan sisään. Käyttämiäni tehokeinoja ovat muun muassa klassiset puna-viher -laseilla katsottavat anaglyfiset kolmiulotteiset kuvat, View-Master -stereokuvat. Olen myös ollut kiinnostunut koko ajan yleistyvistä nykyaikaisista 3D-elokuvista, sekä liikkuvan kuvan “temps mort” -efekteistä (eli ajan pysäytys kuvassa, vaikka kamera tuntuu kiertävän kohdetta). Olen myös tehnyt kokeiluja hologrammeilla sekä lentikulaarisilla vedoksilla, joissa kuva muuttuu katsojan liikkeiden mukaan. Pidän käyttämiäni metodeja historiallisina siitä syystä, että vaikka korkealaatuisemman jäljen aikaansaamiseksi olisi olemassa ammattimainen tuotantokoneisto, on mielekkäämpää toteuttaa kuvaus- ja esittämisvälineet itse, ja näin ollen säilyttää jotain tekniikan tarjoamasta taikuudesta, joka onnistuessaan on aina yhtä ihmeellistä.

Näyttelyt:
Uusi Kubismi, Jyväskylä 15.3.–2.6.2013

Checkpoint Leonardo, Tampere TR1 Taidehalli 17.8.-20.10. 2013

Lisätietoa taiteilijasta:
www.liisalounila.com

(Kuva: Liisa Lounila: Popcorn, 2001, video.)