Antti Tenetz, Tracking – Jälestää (2015)

Antti Tenetz on kuvataitelija ja kokeellinen dokumentaristi. Tenetzin työt sijoittuvat media- ja biotaiteiden sekä urbaanin taiteen rajapintaan. Töissään hän yhdistelee ja käyttää pelottomasti erilaisia ilmaisumuotoja, medioita, teknologisista alustoista ja materiaaleista elävään luontoon. Painopiste työskentelyssä on monitieteisessä ja -taiteisessa art&science -yhteistyössä. Tenetzin teoksia ja yhteistyöprojekteja on ollut esillä Suomessa sekä kansainvälisesti mm. Venetsian Biennaali 2013, Lumipalloefekti 2011 – 2013, X-Border 2013, ISEA IStanbul 2011, Science Gallery 2009, Pan-Barentz 2009, e-mobil art 2009-2010.

Teoksissaan Tenetz on keskittynyt tutkimaan ihmisen ja luonnon välistä suhdetta aiheiden vaihdellessa Siperian karhukulteista eläinten aistijärjestelmän digitaaliseen representointiin. Ilmaisun välineinä hän käyttää usein nykypäivän teknologioita kuten miehittämättömiä drone-lentolaitteita ja satelliittipaikannusta. Instrumentalisoidun ja robotisoidun teknologisen kulttuurin ja luonnon yhteen kietoutuneesta hybridisestä todellisuudesta hän nostaa teoksillaan kysymyksiä taiteen ja tieteenväliseen keskusteluun liittyen kokemukseen, luontosuhteeseen, yksityisyyteen, juridiikkaan, maiseman ja luonnonarvoihin, muiden lajien sekä oman elintilamme muokkaamiseen ja kunnioittamiseen sekä selviytymiseen.

Tämä vallankumouksellinen muutos, jossa elämme teknologioiden kanssa ja niiden sisällä muokkaa jo nyt tapaamme havainnoida ja tuottaa kokemuksia, tietoa, digitaalista, teknologista ja biologista materiaalia ympäristöstämme. Tämä aika avaa taiteilijoille ennennäkemättömän paletin omalle ilmaisulle. Miten todellisuutta, kokemuksesta kumpuavaa tulkintaa rakennetaan omasta perspektiivistä? Kieli ja visuaalinen kommunikaatio, teknologia, tiede ja taide ovat osa luonnon monimuotoisuutta. Tarvitsemmeko me ekologisesti ja kulttuurisesti moniäänistä ja monikielistä vuoropuhelua, joka luo evolutiivista syvää tietoa – kieltä, jota tarvitaan selviytymiseen muuttuvassa maailmassa?

Tracking – Jälestää (2015)

Näyttelyssä Tenetziltä nähdään monimediateos Tracking – Jälestää (2015). Jälestää on taidetta ja tiedettä yhdistävä jatkuva teoskokonaisuus, jossa tutkitaan eläinten ja ihmisten suhdetta ja sijaintia omaan elinympäristöön siinä näkyvien jälkien, liikkeen ja toiminnan kautta. Eläin luonnossa omassa ympäristössään on liikkuva voima jonka vaikutus ulottuu laajalle. Sudet liikkuvat laajoilla alueilla vaikuttaen ympäristöönsä. Taimenten dna vaihtelee saman joen eri sivuvesien välillä. Me ihmiset olemme sidottuja omaan aikaperspektiiviin, kun luonnolla ja maisemalla on monitasoisempi ja laajempi muisti. Uusien teknologioiden kuten erikoiskameroiden, gps-paikannuksen ja drone-kopterin avulla voidaan luoda uutta estetiikkaa, tapaa luoda taiteellista ja tieteellistä ilmaisua, joka rikkoo ja laajentaa vallitsevaa näkemystä luonnosta ja ajasta. Jäljittämisen ja katsomisen sekä olemassaolon rituaalit avautuvat toiminnan, teknologian ja rajaamisen kautta. Satelliittipaikannus sijoittaa kohteen, eläimen, maisemaan suhteessa aikaan pisteenä, liikkuvana viivana, ryppäänä, verkkona maisemassa. Yksilöiden kansoittama maailma näyttäytyy toisiaan peittävien ja risteävien kenttien verkkona, kokonaisuutena jonka yksittäiset elementit luovat. Uros-susi ja taimenten nousu piirtyy laserin avulla puun ja akryylin pintaan.

Näyttelyt:
Checkpoint Leonardo

Oulun taidemuseo
24.1.-15.3.2015

Lisätietoa taiteilijasta:
www.tenetz.com