Työpajamateriaalit

Punakaali paljastaa

Työpajassa tutkitaan eri aineiden ominaisuuksia liittyen niiden happamuuteen.

Työpajan tarkoituksena on innostaa oppilaita tutkimaan sekä pohtimaan eri aineiden happamuutta ja emäksisyyttä. Lisäksi oppilaat tutustuvat pH-asteikkoon ja eri pH-väreihin. Työpisteellä pääsee tutkimaan eri aineiden happamuuksia punakaalipaperin avulla. Oppilaat saavat hyödyntää pH-värejä itseilmaisun välineenä.

punakaali_paljastaa_posteri

Elektrolyysi

Pajassa pääsee kokeilemaan kemistin taitojaan.

Pajassa tutustutaan yhdessä elektrolyysi-ilmiöön ja testataan sen toteutumista eri materiaaleissa. Elektrolyysi on tunnettu ilmiönä vuodesta 1800 lähtien ja sillä voidaan mm. valmistaa vedestä vetyä. Elektrolyysi on yleisesti käytetty menetelmä pinnoitusten tekemiseen teollisuudessa. Työpajassa päällystetään metalliesineitä kuparilla elektrolyysin avulla.

elektrolyysi_tyopaja_posteri

Havaintoja

Kuule – näe – tunne – maista – haista – AISTI!

Työpajan teemana on havainto ja havaitsemalla tehty huomio todellisuudesta. Ihmisellä on aisteja, joiden avulla hän tekee havaintoja ympäröivästä maailmasta. Tässä pajassa oppilas käyttää hyödykseen muun muassa näkö-, kuulo- ja tuntoaistejaan. Oppilas saa käyttää aistiensa avulla tehtyjä havaintojaan inspiraation lähteinä taideteoksessaan.

havainto_tyopaja_posteri

Lämpökuva – infrapunatyöpaja

Mitä lämpö on? Voiko sen nähdä? Miltä se näyttää?

Lämpö- eli infrapunasäteilyä on kaikkialla ympärillämme. Lämpö on tärkeä osa elämää elintärkeistä asioista arkisiin tilanteisiin. Lämmön voi tuntea aurinkoisena päivänä omalla ihollaan tai saunassa reippaan hiihtolenkin jälkeen.  Mutta voiko lämmöstä piirtää kuvan?

lampokuva_tyopaja_posteri