Hankkeen takana oleva työryhmä koostuu opetuksen, uusmediataiteen ja museoalan ammattilaisista.

Anssi Lindell (FT) on toiminut opettajankouluttajana vuodesta 2004 lähtien ja kiertänyt opettajaopiskelijoidensa kanssa keväisin Keski-Suomen kouluja perustamansa Seitsemän ihmettä -tiedekiertueen puitteissa. Tätä toimintaa on rahoittanut Suomen fyysikkoseura ry. Lisäksi Lindell on toiminut erilaisissa opettajien täydennyskoulutushankkeissa ja perustanut uudenlaista poikkitieteellistä luonnontieteiden oppimista painottavan Nanokoulu-ohjelman vuonna 2007.

Anna-Leena Kähkönen (FM) on osallistunut opiskelijoiden toteuttaman Seitsemän ihmettä –tiedekiertueen järjestelyihin ja luonnontieteen opettajankoulutukseen osana kasvatustieteen jatko-opintojaan.

Antti Lokka (TaM) on toiminut opettajankouluttajana Jyväskylän Yliopistossa 1989 alkaen. Lisäksi hän on toiminut Aalto-yliopiston Virt@ -koulutuksen Tutor-opettajana 2001 -2010. Tutkimus- opetus – ja julkaisutoiminta on liittynyt yleisen taidekasvatuksen lisäksi mediakasvatuksen ja sosiaalisen median mahdollisuuksiin kouluympäristöissä. Hän on taidekasvatuksen tutkimusjärjestön INSEAn hallituksen jäsen.

Marjo Autio-Hiltunen (TaM) on toiminut opettajankouluttajana Jyväskylän Yliopistossa 1983 alkaen. Tutkimus- opetus – ja julkaisutoiminta on liittynyt yleisen taidekasvatuksen lisäksi koulun ulkopuoliseen opetukseen, kulttuuri- ja ympäristökasvatukseen sekä UNESCOn maailmanperintöopetukseen.

Sirpa Turpeinen (FM) on toiminut museolehtorina Jyväskylän taidemuseossa vuodesta 1998. Lisäksi hän on pedagogi (Jamk, aokk 2009), innostaja ja sosiokulttuurisen toiminnan innovaattori (mm. Kulttuuriluotsitoiminta, Kulttuurisuunnistus)

live_herring_for_web2_72ppiLive Herring on Jyväskylässä/Keski-Suomessa toimiva työryhmä, jonka tavoitteena on tuoda esiin kaikenlaista audiovisuaalista ja mediakulttuuria ja ohjata yleisöä sen pariin. Live Herring tuottaa ja organisoi työpajoja, esityksiä ja näyttelyitä, kehittää uusia tapoja mediataiteen ja -kulttuurin esiintuomiseksi ja etsii uusia kanavia sen esityspaikoiksi. Tavoitteena on löytää resursseja mediataiteen tekemiselle ja mediataiteen ja -kulttuurin kokemiselle ruohonjuuritasolle. Live Herring -työryhmä on toiminut vuoden 2009 alusta elokuva- ja mediakulttuurin läänintaiteilijana Keski-Suomen taidetoimikunnassa (vuoden 2013 alusta Taiteen edistämiskeskuksen Keski-Suomen toimipisteessä). Läänintaiteilijatyöstä ovat vastuussa Päivi Hintsanen ja Soile Ollikainen. Työryhmän läänintaiteilijakausi päättyy vuoden 2013 lopussa. Live Herring on tuottanut Checkpoint Leonardo -näyttelyyn Jyväskylään Terike Haapojan teoksen sekä hänen luentonsa näyttelyn yhteydessä.
www.liveherring.org

Kulttuuriaitta on Jyväskylän, Muuramen, Hankasalmen, Toivakan, Uuraisten, Laukaan ja Petäjäveden alueella toimiva lasten- ja nuorten kulttuurikeskus. Toiminta on pääasiassa suunnattu suoraan päivähoitoon ja kouluille, siis sinne missä lapsetkin ovat! Myös opettajille ja varhaiskasvattajille järjestetään vuosittain erilaisia koulutuksia, joiden tarkoituksena on antaa vinkkejä ja työkaluja taiteen keinojen käyttöön omassa työssä. Kulttuuriaitta on osa valtakunnallista lastenkulttuurikeskusten verkostoa Taikalamppua. Kulttuuriaitan edustajana työryhmässä on Kulttuuriaitan koordinaattori Marjo Tiainen-Niemistö. Kulttuuriaitta on tuottanut Jeanette Schäringin luonnonvärjäystyöpajan ja Hannu Moilasen Tanssi fysiikan kanssa työpajan opettajille täydennyskoulutukseksi.