Museopedagogiikalla on keskeinen rooli Tampereen yliopiston luokanopettajakoulutuksen kuvataiteen opinnoissa. Kannustamme tulevia opettajia hyödyntämään museoiden palveluita ja käyttämään museoita oppimisympäristöinä. Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE on Hämeenlinnasta Tampereelle muuttaneelle luokanopettajakoulutukselle uusi ja mielenkiintoinen yhteistyökumppani, joka tukee hienosti opiskelijoidemme kuvataidekasvatuksen tavoitteita niin opintojen aikana kuin myöhemmin luokanopettajan työssä. Jyväskylässä syntyneen Checkpoint Leonardon tamperelainen versio on ensimmäinen tiivis yhteistyöprojekti Tampereen museopalveluiden ja OKL:n välillä.

– yliopistonlehtori FT, Jouko Pullinen