Checkpoint Leonardo -projekti päättyi Jyväskylän taidemuseossa. Kiitos kaikille osallistujille! Tiedettä ja taidetta tutkivan näyttelyn yhtenä keskeisenä tavoitteena oli rakentaa yhteistyömalli Jyväskylän taidemuseon ja opettajankoulutuslaitoksen välille. Luokanopettaja- ja fysiikan aineenopettajaopiskelijat pääsivät tekemään taidemuseolla opastus- ja työpajaohjaustyötä peruskoulun 6.luokkalaisille.

Opettajaopiskelijat tekivät omien näyttely- ja työpajaohjausten jälkeen projektista itsearvioinnit. Fysiikan opiskelijat tekivät lisäksi selvityksen museovierailulla olleiden 6.luokkalaisten kokemuksista. Näiden pohjalta saatiin näkökulmia siihen missä onnistuttiin taidemuseon ja opettajakoulutuslaitoksen välisessä yhteistyössä sekä näyttelyn tiede-taide teemassa. Projekti koettiin monessa mielessä antoisaksi ja opettavaiseksi.

Seuraavaksi Checkpoint Leonardo -projekti matkustaa  Tampereelle, jossa se muodostaa omanlaisensa kokonaisuuden. Näyttely on esillä TR1 taidehallissa 17.8.-20.10.2013 ja sen tuottaa Tampereen Taite-yksikkö.  http://tr1.tampere.fi/category/tulevat-nayttelyt/. Checkpoint Leonardo -sivut tulevat täydentymään uudella materiaalilla Tampereen näyttelyn myötä.